Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In ons privacybeleid laten we u weten waarom we gegevens verzamelen, wat we ermee doen en hoe we uw gegevens beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GB Utrecht. Door u bij ons in te schrijven als lid geeft u aan het privacybeleid te hebben gelezen en te accepteren. GB Utrecht respecteert de privacy van alle (voormalig) leden van haar sportschool en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij ons wordt om jouw persoonsgegevens gevraagd wanneer je je aanmeldt voor onze lessen, workshops of activiteiten via ons online inschrijf- en betaalsysteem ‘Fitmanager’, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief via de website met een link, en als je een les of product in onze shop koopt.
Deze privacyverklaring is ervoor bedoeld om je op de hoogte te brengen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt nadat je je hebt aangemeld bij ons, of iets hebt gekocht. In onze privacyverklaring vertellen we je welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen en hoe dit gebeurt, maar ook wie er toegang heeft tot jouw gegevens. Ook geven we hierin aan hoe we maatregelen nemen om misbruik van je gegevens te voorkomen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Wij hebben specifieke persoonsgegevens (zoals je naam, mailadres en eventueel je telefoonnummer) nodig om jou als klant les te kunnen geven en overige diensten te kunnen verlenen (zoals privélessen) en om met je in contact te kunnen komen als er een les niet doorgaat, we het schema wijzigen of er iets mis is met je strippen(kaart). Bovendien kan je bij ons uitsluitend online, via IDEAL, of via automatische incasso betalen, wat betekent dat we via het inschrijf- en betaalsysteem Fitmanager automatisch je bankgegevens en adres ontvangen om de betalingen te kunnen registreren en facturen te kunnen opmaken.
Ook informatie over bijvoorbeeld fysieke problemen of andere gezondheidsklachten kunnen belangrijk zijn voor onze trainers en maakt het mogelijk om ons werk goed te kunnen doen en om jou als klant veilig te houden in de lessen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De (persoons)gegevens die we van je opslaan kunnen zijn:
• Voor- en achternaam;
• telefoonnummer; (optioneel)
• email-adres;
• Bij online betalingen: adres, postcode en woonplaats
• IBAN (voor SEPA-incasso en online betalingen)
• gekocht(e) product(en);
• factuur en betaaldatum;
• start- en einddatum van abonnement, strippenkaart of les
• Geanonimiseerde versie van je IP-adres.

Versleutelde verzending

De gegevens die je invult om je account aan te maken bij Fitmanager worden versleuteld verzonden naar de Fitmanager website en naar ons eigen e-mailadres op info@graciebarrautrecht.nl zodat we weten dat je je als nieuwe klant hebt aangemeld.
De website van Fitmanager is beveiligd met een zogenaamd ‘SSL-certificaat’ zodat gegevens veilig kunnen worden ingevuld. Of deze naar behoren werkt kun je zien aan het groene slotje voor de URL in je browser. Je ziet daar ook in het groen het woord ‘Veilig’ staan.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn nodig om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en uit te voeren. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt, of wilt verstrekken, kunt u contact met ons opnemen via info@graciebarrautrecht.nl.

De persoonsgegevens die je invult bij je aanmelding voor lessen bij GB Utrecht (via Fitmanager) worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het aanmaken van jouw eigen Fitmanager account zodat je je zelf kan inschrijven voor de lessen, het mogelijk maken van IDEAL betalingen of automatische incasso via Fitmanager, om in contact met je te kunnen komen als dat nodig is, om je een eerste welkomsmail te sturen met belangrijke informatie over de lessen en om te voldoen aan de administratie-eisen die de Nederlandse belastingdienst aan ons stelt.

Wat van groot belang is om te weten voor jou als klant is dat we verklaren dat elke vorm van doorverkoop of beschikbaarstelling van onze klantgegevens voor commerciële, statistische of wetenschappelijke doeleinden aan derden onvoorwaardelijk is uitgesloten en elk verzoek van derden om gericht aanbiedingen te doen aan onze klanten, onvoorwaardelijk wordt afgewezen. Bovendien worden jouw gegevens nooit doorgegeven aan (commerciële) derde partijen anders dan Fitmanager, noch voor een ander doel dan het mogelijk maken van online betalingen en het bijhouden van de financiële administratie van GB Utrecht.

Opslag van uw gegevens?

BJJ Kids lessen (t/m 17 jaar): Wij bewaren het papieren inschrijfformulier tot 12 maanden na beëindiging van actieve lidmaatschap.
Volwassenen: Wanneer je een account aanmaakt in Fitmanager ontvangen wij een kopie van je aanmelding op info@graciebarrautrecht.nl zodat we weten dat je nieuw in de lessen komt. Je ontvangt zelf ook een bevestiging van je account en de instructie om in te loggen en je gegevens eventueel te wijzigen. Je naam en e-mailadres worden door Fitmanager bewaard in je eigen account. Dit account kan je altijd zelf wijzigen door in te loggen met jouw e-mailadres en je zelf gekozen wachtwoord.

Na het beëindigen van je abonnement of strippenkaart kunnen we op verzoek en op ieder gewenst moment je account bij Fitmanager verwijderen en je gegevens van onze mailserver verwijderen. Je account bij Fitmanager wordt uiterlijk 9 maanden na het beëindigen van je abonnement of het verlopen van je strippenkaart automatisch verwijderd.
De volgende gegevens worden niet gewist: de facturen die aan jou als klant zijn verstrekt voor het volgen van lessen of de aankoop van onze producten of diensten en de persoonsgegevens die daar op staan. Deze facturen moeten van rechtswege voor mogelijke controles van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard blijven.

Uw rechten

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. GB Utrecht gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van (voormalig) leden om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Tevens heeft u recht op informatie. Dit kan in alle gevallen worden geregeld via een email naar info@graciebarrautrecht.nl. U heeft het recht om ons het volgende te verzoeken:

  • Recht op inzage.
  • Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie). Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? Wij verzoeken u een email te sturen en aan te geven welke gegevens ge-update moeten worden.
  • Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid). U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen.
  • Uw gegevens over te dragen (indien van toepassing).

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@graciebarrautrecht.nl

Dit privacybeleid is voor het laatst ge-update op 7 maart 2019